top of page
Ekran Resmi 2022-12-17 20.53.48.png

SINIRLARDA YAŞAYAN BİR PROFESÖR...

PROF.DR . NEŞE ÖZGEN BİYOGRAFİSİ

Derleyen / Osman Eren

SINIRLARDA YAŞAYAN BİR PROFESÖR...

BİR DERGİ DE BİR YAZISINI OKUDUM TÜM DOSTLARIMIN DA TANIMASI GEREKEN GÜZEL BİR DOST OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN DERLEYİP SİZLERLE PAYLAŞTIM....

1960, Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1987 yılında Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü’nde Yüksek lisansımı ve 1992 yılında doktoramı tamamladım. 1993 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Ödülü’nü “Kalkınma ve Girişimcilik” başlıklı doktora tez çalışmasıyla aldım.

1986 yılından itibaren, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde önce Araştırma Görevlisi olarak ve daha sonra da Profesörlüğü’me kadar çeşitli akademik kadrolarında çalıştım.

2007-2008 tarihlerinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekan olarak görev yaptım. Ege Üniversitesi’nden 2008 yılında emekliliğimi isteyerek, Okan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü ve “mekan sosyolojisi” yüksek lisans programını kurmak üzere İstanbul’a yerleştim. Nazım Hikmet Akademisi’nin kuruluşunda çalıştım ve üç dönem burada Sosyal Bilimlerde Yöntem dersini verdim. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde dersler veriyorum (Nesne ve Şeylerin Sosyolojisi ve Endüstri Coğrafyası) ve bazı kurumlarda (SAV ) ‘Sosyal Bilimler Yöntemi” ve “Sosyal Bilimsel Araştırma ve Yazma Atölyeleri” yapıyorum.

Bunun dışında, 1996 ile 1999 tarihleri arasında çeşitli kereler İngiltere’de Sheffield Hallam Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalar için ve ayrıca misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Ayrıca 2006-2007 yılları arasında Almanya’da Halle’de Max Planck Enstitüsü Sosyal Antropoloji Bölümü’nde de Assocciate” olarak çalıştım.

2001-2001 yılları arasında GAP-BKİ ve UNDP, GAP Bölge Kalkınma Planı, Sosyal Planlama Grubu Üyesi ve Sosyolog olarak görev aldım ve istifa ettim. 2005’te TÜBA Sosyal Bilimlerde Öngörü Projesi, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültür Çalışmaları Grubu Üyesi olarak görev aldım. 2007 yılından itibaren, TÜBİTAK-ULAKBİM’de SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı) Bilim Komitesi üyesi olarak çalışıyorum.

Asıl ilgi alanlarım:

Sosyoloji ve Metodoloji,

Nicel nitel analiz

Epistemoloji

Kalkınma ve Bölgesel kalkınma

Bölgesel kalkınma

Girişimcilik / gelişmekte olan ülke karakteristikleri

Kırsal kalkınma- epistemoloji, yöntem ve teknikler

Toplumsal cinsiyet ve sınıf

Kalkınma ve kalkınma programlarında kadın

Feminist iktisat

Yeni kentsel yoksulluk ve yeni sınıf teorileri

Kentsel yoksulluk ve çöp, katı atık yönetimi stratejiler

Sosyal hafıza

Sınır sosyolojisi

Devlet-sınır-sınıf

Vatanın politik coğrafyası

Vatan-vatandaşlık ve mülkiyet

Bedenlenmis sınır -sınır ve toplumsal cinsiyet

Sınırın ekonomik ve politik antropolojisi

Bu çerçevelerde “Bölgesel Kalkınma”, “Küreselleşme- İnsan Yapısı ve Yapısal Değişmeler”, “Azgelişme ve Neo-liberal politikaların eleştirisi”, “Yeni Yoksulluk, “Sosyal Bilim Yöntemleri” , “Toplumsal Cinsiyet” temaları üzerinde çalıştım. Bu çalışmalar kapsamında. İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan ve İran’da alanımla ilgili çalışmalar yaptım. Çeşitli serbest yazılar da yazdım. Farklı şehirlerde ve kasabalarda sosyo-ekonomik gelişme projeksiyonları da yaptım.

1998’de, kentte yeni bir yoksulluk türü olarak “Çöp ve Çöpün Güç Hiyerarşileri”yle ilgilenmeye başladım. Çöpü çalışmayı, çöpte çalışmayı hala çokseviyorum ve çalışanlarını gönülden destekliyorum.

1997’de Şırnak/İdil’deki “Sosyo-Ekonomik Yapısal Özellikler ve Kalkınma Politikaları” balıklı bir çalışma benim için bir dönüm noktası oldu. Bu çalışmayı 2009’da bir kasaba etnografisiyle sonuçlandırmayı düşünüyorum ve 2001′de başlattığım “Sınır (Kasabaları) Sosyolojisi” başlıklı bir çalışmadan pek çok alt alan ve makale cıktı. TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi’nin ortaklaşa desteklediği bu çalışmada Türkiye’nin Suriye, Irak, İran ve Nahcevan sınırlarındaki 3 Kapıyı (Nusaybin-Habur ve Gürbulak Kapıları) 5 kasabayı (Nusaybin-İdil-Silopi-Cizre ve Doğubayazıt) ve 23 köyü inceledim.

Bu çalışmadan bir de kitap çıktı: Toplumsal Hafızanın Hatırlama ve Unutma Biçimleri; Van-Özalp ve 33 Kurşun Olayı, 2003,TÜSTAV Yay., İstanbul, ISBN 975-8683-18-7.

2006’dan itibaren, bir yandan “Sınır Sosyolojisi” kitabımı bitirmeye çalışırken, diğer yandan, Türkiye’nin bir başka sınırına “Kafkas Sınırlarımıza” bakmaya başadım BTC’nin Yeniden Yerleşim Eylem Planını eleştirmiş olan bir üniversite mensubu ve bir bilim insanı olarak konu zaten uzağımda değildi. 2006-2009 yılları arasında Max Planck Institute for Social Anthropology’de, “Caucassian Boudaries and Citizenship from below” başlıklı ve Proje Direktörlüğünü Lale Yalçın-Heckmann’ın yürüttüğü bir çalışma grubu içinde yer aldım ve Ege Üniversite’sinin de desteğiyle bu çalışmayı kendi Bölüm arkadaşlarımla “Doğu Anadolu’nun Bir Sınır Bölgesinde Mülkiyet ve Vatandaşlık” başlığıyla paylaşarak, Ardahan ve çevresinde alan araştırmaları yaptım.

Şu andaki sahamise Türkiye’nin Trakya sınırları. COST TÜBİTAK 109 K 294 ‘nolu projeyle Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında üç yıl sürecek yeni bir araştırmaya başladım. Bu çalışma, COST IS0803 No’lu Remaking Border. Başlıklı çokuluslu akademik bir çalışmanın bir parçası olarak hazırlanıyor.

Bir sonraki sınır mı? Kimbilir…

Sınırın dışındakilerle görüşmek üzere…


AKADEMİK GEÇMİŞİ

Lisans

• Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, (1984)

Yüksek Lisans

• Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Bölümü, İzmir, (1987)

Doktora

• Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji Bölümü, İzmir, (1992)

Doçentlik

• Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme A.B.D., İzmir, (1998)

Profesörlük

• Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı ve Değişme A.B.D., İzmir, (2005)

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Dekanlığı Çanakkale (2007-2008)

• Okan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyolji Bölüm Başkanlığı 2008-2010.

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

• Nicel nitel analizEpistemoloji

Sosyoloji ve Metodoloji,

• Kalkınma ve Bölgesel kalkınma

Bölgesel kalkınma

Girişimcilik / gelişmekte olan ülke karakteristikleri

Kırsal kalkınma- epistemoloji, yöntem ve teknikleri

• Yeni kentsel yoksulluk ve yeni sınıf teorileri

Kentsel yoksulluk ve çöp, katı atık yönetimi stratejiler

• Sosyal hafıza

• Sınır Sosyolojisi ve AntropolojisiDevlet-sınır-sınıfVatanın politik coğrafyasıVatan-vatandaşlık ve mülkiyet

Bedenlenmiş sınır -sınır ve toplumsal cinsiyet

Sınırın ekonomik ve politik antropolojisi

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

• Sosyolojiye Giriş

• Antropolojiye Giriş

• Sosyal Bilimlerde Yöntem I ve II.

• Ekonomi Sosyolojisi

• Azgelişme ve Küreselleşme

• Methodology of Social Sciences

• Toplumsal Cinsiyet

Yüksek Lisans

• Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (E.Ü S.B.E. Sosyoloji Bölümü)

• Ekonomi ve Toplum (E.Ü.S.B.E. Sosyoloji Bölümü)

• Sosyolojide Yöntem Tartışmaları (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)

• Feminist Ekonomi (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)

• Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (E.Ü.S.B.E. Kadın Çalışmaları A.B.D.)

• Endüstriyel Coğrafya (Mimar Sinan GSÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Doktora

• Sosyolojide Yeni Yöntem Arayışları

• Küreselleşme ve Toplum

• Ekonomik Antropoloji

• Nesne ve Şeylerin Sosyolojisi ( Mimar Sinan GSÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü)

• Antropolojik Yöntemler: Türkiye Örnekleri (Galatasaray Üni. Siyaset Bilimi Bölümü)

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

• COST. IS0803 Comitee Member (Turkey)

• ASEN: The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism

• ISA: International Sociological Assocciation

• Sosyoloji Derneği

• ESA European Sociological Assoc.

• IVSA International Visual Sociology Assoc.

• ICCR-The Interdisciplinary Centre for ComparativeResearch in Soc iology.

• SSF- Sociologists Without Borders

• TSBD-Türk Sosyal Bilimler Derneği

• CTS -Kültür Araştırmaları Derneği


29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page