top of page
Ekran Resmi 2022-12-17 20.53.48.png

ACILI AMA YAN YANAYIZ!ACILI AMA YAN YANAYIZ!

Bir sokak müzisyeni, Cihan Aymaz, 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırarak saldıran bir kişinin bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.


Bir kişinin böyle bir zihniyetle davrandığı ve saldırarak bir insanın hayatına kastettiği bu ortamı insanlık adına çok tehlikeli buluyoruz. Ülkemizde kutuplaşma ve sevgisizlik dilinin had safhada tırmanmış olduğunu bir kez daha gösteren bu haber tam da "MÜZİK SUSMAYACAK " diyerek, yeni bir şarkıyla çıktığımız gün geldi. Biz ise Yeter Artık demenin ötesinde bir adım attık ve güç birliği yapmak üzere bir araya geldik…MÜZİK SUSMAYACAK’ın Hikâyesi


Konserler yasaklandı..

Festivaller iptal edildi.

“Pandemi tedbirleri” adı altında müzikli mekânlar kapatıldı.

Oysa aynı günlerde spor salonlarında parti kongreleri yapılabiliyordu.

Pandemi unutuldu, bütün “tedbirler” kaldırıldı. Bir teki hariç: Kimi yerde geceyarısı, kimi yerde 01.00’de müzik hâlâ yasak!

Müzisyenler gözaltına alındı, tutuklandı, yargılandı, mahkûm edildi.

İstanbul’da Beyoğlu’nda bombalı saldırı oldu; saldırıyı önlemesi gerekenlere değil, İstiklal Caddesindeki ağaçlara ve sokak müzisyenlerine kesildi fatura.

Müzik “müzik” olarak değil “eğlence aracı” olarak görüldüğü için, her afette, her acıda ilk vazgeçilen “müzik” oldu.

Ve müziğe yöneltilen bu topyekûn algı, müzisyenleri de çalıştıkları mekânlarda ve sokaklarda acımasız bir kör şiddetin hedefi haline getirdi.

“İstek şarkısını çalmadı” gibi akıl almaz gerekçelerle meslektaşlarımız öldürüldü.


Tüm bunlara güçlü bir sesle itiraz etmek üzere bir yıl önce bir araya geldik.

MÜZİK SUSMAYACAK metnimizi kaleme aldık ve imzaya açtık.

Bir hafta içinde 1134 imzaya ulaştık ve kamuoyuna duyurduk.

O metin ve deklarasyon, MÜZİK SUSMAYACAK KOLEKTİFİ’nin oluşum ve çıkış manifestosu oldu.

ÂŞIKLARIN SÖZÜ KALIR şarkımız ise ilk kolektif üretimimiz.


Bir metin çevresinde toplanan bunca müzik insanını, en iyi bildikleri şeyde, bir müzik yapıtında buluşturmak ve söyleyeceklerimizi kendi sanatımızla söylemek, bu buluşmanın önüne koyabileceği en doğru hedefti.


Ortak bir şarkı yapma fikri oluştuğunda, çok da uzun arayışlara girmek gerekmedi. BaBa ZuLa’nın ÂŞIKLARIN SÖZÜ KALIR şarkısı, sözleriyle içimizdeki pek çok duyguyu ifade ediyordu.

İmza metnimizin kamuoyu ile paylaşılmasından hemen sonra, şarkımızın yeni düzenlemesi ile ilgili ilk hazırlıklara başladık.


İki prensipte hepimiz hemfikirdik:


  • Şarkımızın çok dilli olması ve yaşadığımız coğrafyada konuşulmuş, çalınmış, söylenmiş her dili olabildiğince içermesi.


  • Gelenekselden klasiğe, cazdan rock’a, rap’e ulaşabildiğimiz bütün farklı müzik türlerinin yan yana gelmesi, iç içe geçmesi.


Almanya’daki stüdyosunda altyapıları hazırlayan Kemal Sahir Gürel o andan sonra dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından (Kanada, İngiltere, Almanya, Avusturya… İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Antalya, Dersim…) gelen yüzlerce kanal ses kaydını işledi, farklı müzisyenlerin yapıp yolladığı yedi müzikal bölümle birlikte hepsini editledi. Her birimizin bilgisayarlarında şarkımızın 6 dakikalık, 9 dakikalık, 10 dakikalık, 14 dakikalık… çok sayıda versiyonu kayıtlı.

Her yollanan kayıtla yeniden editlenen şarkımız, bugünkü şeklini aldığında son noktayı koyduk.


10 DİL, 70 MÜZİSYEN

AYNI ŞARKIDA, AYNI NAKARATTA


Geleneksel, rock, caz, halay, rap, horon…

Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Lazca, Arapça, Farsça, Ermenice, Çerkesçe, Ladino, Karadeniz Rumcası…

Şu ana kadar hem sayı hem tür olarak en geniş sanatçı topluluğunun katılımıyla, baştan sona gönüllülükle, imeceyle üretilmiş bir eser...


ÂŞIKLARIN SÖZÜ KALIR şarkımızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Yıllara yayılan acıların, baskıların, haksızlıkların, adaletsizliklerin içinden geliyoruz; insanlık olarak, ülke olarak.


Halkların, dillerin, inançların, kimliklerin karşı karşıya kaldığı her acıda, her birimiz üzüldük, öfkelendik, yaralandık.


Herkes bulunduğu yerden bir ses, bir soluk olmaya çalıştı. Ama bir türlü o sesleri birleştirip daha büyük bir çığlığa dönüştüremedik.


Ne mutlu ki, bunca acının içinde hemdert olanların sayısı hiç az değil.


Kendimizce, meşrebimizce, elimizin yettiği dilimizin döndüğünce bu itirazı çoğaltalım istedik.


Yok saydıkları…

Sesini soluğunu kesmeye çalıştıkları herkes adına, hepimiz adına bir yola çıktık ve o yol bizi Pir Sultan Abdal’ın beş asırdır silinmeyen ayak izleriyle buluşturdu.


Güç, iktidar, yalan, dolan, baskı, zulümle üzerimize gelenlere, “zulüm biter, zalimler gider, âşıkların sözüdür geriye kalacak olan, yüz yıllardır kaldığı gibi” dedik.


Bu coğrafyada yaşayan dillerin tümünü katmak istedik, ancak on dili katabildik. Ama dedik ya, her dilin gönlümüzde yeri aynı.


Şu ana kadar hem sayı hem tür olarak en geniş sanatçı topluluğunun katılımıyla, baştan sona gönüllülükle, öz olanaklarla ve imeceyle üretilmiş bir eserdir sizlerle paylaştığımız.


Yaklaşık bir yıl önce başlayan fikir, karar, üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında ticari endişe gözetilmemiş olduğunu özellikle vurgulamak isteriz.


Eserimiz yayınlandığı tüm mecralarda tümüyle dinleyicisine aittir.


İçimizdeki coşkuyu, direnci, umudu paylaşan herkesin aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmak, umudu ve coşkuyu büyütmek, tek dileğimizdir.


MÜZİK SUSMAYACAK KOLEKTİFİÂŞIKLARIN SÖZÜ KALIR


Ey şehvet uğruna aşkı tepenler Yalan ile dolan ile dünya kuranlar

Ey şehvet uğruna aşkı tepenler Yalan ile dolan ile dünya kuranlar Güç ile ün uğruna gözü dönenler Paralar önünde yeri öpenler

Güç ile ün uğruna gözü dönenler Paralar önünde yeri öpenler

Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur

Ες με χάξι, ες με χάξι, έναν ημέρα ένγκεν

Eş me haxi, c' eş me haxi, enan imera n'' eğven

(Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur)

Տե կնայ Խիզիր Փաշա

Քո չարխդ ալ կը կոտրի

Վստահածդ թագաւորը

Օրը հասնի ան ալ կը տապալի

De gına Xizir Paşa

Ko çarxıt al gı godri

Vısdahadzıt takavorı

Orı hasni an al gı dabali

(Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir )

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir

Տե կնայ Խիզիր Փաշա

Քո չարխդ ալ կը կոտրի

De gına Xizir Paşa

Ko çarxıt al gı godri

(Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır)

Ma ptk'va cur 3um t3anas, si tk'vi tutas iyasen

Ma ptkva cur sum tzanas, si tkvi tutas iyasen

(Ben deyim üç beş yılda, sen de ayda olur)

Âşıkların sözü kalır

Soza aşıqan dimîne

(Âşıkların sözü kalır)

Qesa aşığu manena

(Âşıkların sözü kalır)

Âşıkların sözü kalır

——-Caz——-

Ey iktidarda donup kalanlar Kendini kendinden üstün sananlar Ey iktidarda donup kalanlar Kendini kendinden üstün sananlar

Fazla laf ile bomboş fikir saçanlar Garibi ezip de gurur duyanlar

Fazla laf ile bomboş fikir saçanlar Garibi ezip de gurur duyanlar

امشي خضر باشا امشي ينكسر عرشكك ايض

الملك اللي تؤمن في يسقط به ايضا

(Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir )

Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır

الملك اللي تؤمن في يسقط به ايض

(Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir )

Roze yena haq u nehaq helbet belü beno

(Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur)

Hakli haksuz andğa moro, moro belli iyasen

(Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur)

Hayde idi Paşa Hiziri skani çaxra ti ntroxasen

(Yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır)

الملك اللي تؤمن في يسقط به ايض

(Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir )

Âşıkların sözü kalır

بيبقى كلمة العشاق.

(Âşıkların sözü kalır)

Աշուղին խօսքը կը մնայ

Aşuğin xosgı gı mına

(Âşıkların sözü kalır)

Աշուղին խօսքը կը մնայ

Aşuğin xosgı gı mına

(Âşıkların sözü kalır)

Âşıkların sözü kalır

——Pentagram& Baba Zula—-

Apomen o loğos, eçinon t' ağapune

Απόμεν ο λόγος, εκείνον τ’αγαπούνε

(Âşıkların sözü kalır)

Âşıkların sözü kalır

Âşıkların sözü kalır

Âşıkların sözü kalır

Âşıkların sözü kalır

——Cahit Berkay——

De bimeş Xizir Paşa

Çerxa te jî hildiweşe

Padişahê tu pê bawer

Ew jî dê têk biçe

(Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir)

De bimeş Xizir Paşa

Çerxa te jî hildiweşe

Padişahê tu pê bawer

Ew jî dê têk biçe

(Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir )

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir

Un día correcto e incorrecto,

Que está claro es posible

(Haklı haksız bir gün elbet elbet belli olur)

بلکه سالی، بلکه ماهی،

خوش بین که انسان میشود

(Ben deyim üç beș yılda, sen de ayda olur)

Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur

البت که روزی حق و ناحق آشکار میشود

(Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur)

Âşıkların sözü kalır

Soza aşıqan dimîne

(Âşıkların sözü kalır)

Âşıkların sözü kalır

حرف عاشق ماندگار است

(Âşıkların sözü kalır)

Qesa aşığu manena

(Âşıkların sözü kalır)

Ащыкъхэм я макъыр къэнэнщ

Aşıkhem ya makır kanens

(Âşıkların sesi kalır)

Ащыкъхэм я псалъэр къэнэнщ

Aşıkhem ya psalher kanens

(Âşıkların sözü kalır)

——Şirin Pancaroğlu——

Baskı markaj altı

Adaletin temeli para pul

Devlet bedeni es geçip ruh ister ister ki yap bana kur

Miras iliklerinden banka cüzdanlarına bahşedilir

Kusursuzluk uyuşturucu para para pul

Atmosferde gözünü bürümüş cani

Aptal kutularında çatlak ses aciz

Sırtına tırpan sırtı pek karnı toklardan

Bu kin unutulana son nefesi vermek için bariz

Kalabalık hırs bürümüş gözleri

Aşırı dozda mağdur ses teline mim çekip ezberi yankılatır

Ölüp öldür hazzı al hasat sat topla

Hasatını toplayana dek sana katkı payı salgılatır

Matematiğine tasma takıp sistem kazır

Beyninin tabuları ansızın körükler isyanı

Yasal şiddet orantısını yitirmişken

Masumların ahı kalır bitirmişken

Gıra diyelum bile lafun aykirisini

Bir olup duyuralum mazlumlarun sesini

Anlatalum herkese zulmun hikâyesini

Kessun Allah zalimun tez vakte nefesini

Yedin de doyamadun milletun parasina

Zikkimlan şimdi durma belki kalmaz yarina

Yetmediyse çokersin başkasinun malina

Nasilsa halel gelmez dinune imanına

Deyirum bu sözleri hiç gitmesun ağrına

Katlaniyor mazlumlar taş basup da bağrına

Çalişup çabaliyor helal lokma uğruna

Sabrın da siniri var ula kalmaz yanına

Sabrın da siniri var ula kalmaz yanına

Ey iktidarda donup kalanlar Kendini kendinden üstün sananlar Ey iktidarda donup kalanlar Kendini kendinden üstün sananlar

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir

Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir

De bimeş Xizir Paşa

Çerxa te jî hildiweşe

(Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır)

Ben deyim üç beș yılda, sen de ayda olur

Haklı haksız bir gün elbet, elbet belli olur

Ben deyim üç beș ayda, sen de hafta olur

Âşıkların sözü kalır

Soza aşıqan dimîne

(Âşıkların sözü kalır)

Qesa aşığu manena

(Âşıkların sözü kalır)

Âşıkların sözü kalır

Âşıkların sözü kalır

Hızır Paşa bizi berdar etmeden

Açılın kapılar Şah’a gidelim

Siyaset günleri gelip yetmeden

Açılın kapılar, Şah’a gidelim

Yıkılın kaleler dosta gidelim

Açılın kapılar, Şah’a gidelim

Yıkılın kaleler dosta gidelim

Âşıkların sözü kalır

ÂŞIKLARIN SÖZÜ KALIR


Söz

Murat Ertel

Beste

Murat Ertel & Levent Akman

Müzik Direktörü

Kemal Sahir Gürel

Proje Koordinatörleri

Ayşe Tütüncü - Yasemin Göksu

Mehmet Demir

Genel Düzenleme ve Edit

Kemal Sahir Gürel

Bölüm Düzenlemeleri (Şarkıdaki Sırayla)

Ayşe Tütüncü (Caz)

Pentagram & BaBa ZuLa (Rock)

Sattas (Reggae)

Cahit Berkay (Yaylı Tanbur Doğaçlaması)

Şirin Pancaroğlu & Bülent Okan (Arp-Ud Düeti)

BaBa ZuLa & Önder Kılınç (Gramafonia) & Ayşenur Kolivar (Rap)

Tuncer Duman (Pir Sultan Deyişi)


Ek Sözler

Rap: Önder Kılınç (Gramafonia)

Rap (Karadeniz) - Ayşenur Kolivar

Açılın Kapılar Şaha Gidelim Deyişi - Pir Sultan Abdal

Mix-Mastering

Sinan Sakızlı - Tarkan Gözübüyük

Müzik Susmayacak Logo Tasarım

Seyithan Kızıl


Logo Animasyon

Atölye Efekt

Kamera

Mehmet Demir

Jehat Hekimoğlu

Ebru Şeremetli

Ebru Aksoy

Ozan Çağlar

Alper Yılmaz

Caner Aktan


Işık

Mehtap Tosun

İllüstrasyonlar

Adem Başpınar


Video Kurgu

Enis Rıza Sakızlı

Jehat Hekimoğlu

Mehmet Demir


Montaj

Jehat Hekimoğlu


Sosyal Medya

Mehtap Tosun

Vokaller

Ali Nafile (Arapça - Türkçe)

Alper Bakıner (LuXuS)

Aygül Erce

Ayşe Tütüncü

Ayşenur Kolivar (Lazca – Ermenice - Türkçe)

Barış Kılıçlı

Burcu Yankın (Farsça - Türkçe)

Burhan Şeşen (Grup Gündoğarken)

Ceylan Ertem

Devrim Kavalli (Ladino - Karadeniz Rumcası - Türkçe)

Doğan Duru (Redd)

Doğan Özcan

Erdal Bayrakoğlu (Lazca - Türkçe)

Esma Ertel (BaBa ZuLa)

Feryal Öney (Ermenice)

Fuat Talay

Gökhan Şeşen (Gündoğarken)

Gökhan Toker (SİS Metal Band)

Gözde Öney

Hayko Cepkin

Hüseyin Turan

İrşad Aydın

Kemal Kahraman (Zazaca - Türkçe)

Kemal Sahir Gürel

Kutsal Evcimen

Meltem Sarıyar

Mercan Dede

Metin Kahraman (Zazaca - Türkçe)

Murat Ertel (BaBa ZuLa)

Orçun Sunear (Sattas)

Ozbi

Önder Kılınç (Gramafonia)

Özcan Şenver

Ruken Yılmaz (Kürtçe)

Sabahat Akkiraz

Sakina Teyna (Kürtçe - Zazaca)

Selda Öztürk (Arapça)

Serap Yağız

Serdar Keskin

Seyithan Kızıl

Sinan Güngör

Tuncer Duman (Çerkesçe - Türkçe)

Vedat Yıldırım (Kürtçe)

Yasemin Göksu

Yelda Emek (Arapça - Türkçe)

Enstrümanlar

Ayşe Tütüncü: Piyano

Baran Say: Kontrbas

Batu Kurnaz (Sattas): Gitar

Burcu Yankın: Erbane, Asma Davul

Bülent Okan: Ud

Cahit Berkay: Yaylı Tanbur

Can Ömer Uygan: Trompet

Cenk Güngör (Sattas): Davul, Perküsyon

Cenk Ünnü (Pentagram): Davul

Eralp Güven (Islandman): Davul

Ezgi Daloğlu: Alto Saksofon,

Fuat Talay: Bağlama (Şelpe), Cura

Gonca Feride Varol (Sattas): Klavye

Gökhan Şeşen (Grup Gündoğarken): Buzuki

Hakan Utangaç (Pentagram): Gitar

İlkay Özboyar (Sattas): Klavye

Kemal Sahir Gürel: Bağlama

Levent Akman (BaBa ZuLa): Ritim programlama, Kaşık, Ziller

Mehmet Ali Özay (Sattas): Saksofon

Mehmet Yöntem: Akustik Gitar

Mercan Dede: Ney

Murat Bakrak: Davul

Murat Ertel (BaBa ZuLa): Elektro Saz, Theremin, Asma Davul

Onur Şentürk: Kemençe

Öykü Gülata (Sattas): Bas

Özge Metin: Keman, Akordeon

Seyithan Kızıl: Saz Cümbüş

Şirin Pancaroğlu: Arp

Taner Öngür: Elektrik Gitar, Bas

Tarkan Gözübüyük (Pentagram): Bas

Zafer Taşdan: Zurna

Çeviriler

Ali Nafile (Arapça)

Ayşe Tursun & Vahit Tursun (Rumca)

Erdal Bayrakoğlu (Lazca)

Kemal Kahraman (Zazaca)

Pakrat Estukyan (Ermenice)

Sami Gerson & Egemen Cantürk (Ladino)

Shahrzad Asefi (Farsça)

Tuncer Duman (Çerkesçe)

Vedat Yıldırım (Kürtçe)

Stüdyo ve Teknik

Ahmet Gülümser / Gülümser Müzik

Ari Hergel / Studio Drum & Bass

Bora Ebeoğlu

Burak Keleş / Studio Luvi

Deniz & Erdal Bayrakoğlu / Bade Stüdyo

Gökhan Dirican / Ev Stüdyosu

Gözde Öney & Can Ömer Uygan / Kam Stüdyo

İlkay Özboyar / Ev Stüdyosu

İsmail İlgün / Duygu Müzik Stüdyo

Jehat Hekimoğlu / Ev Yapımı İşler

Kerem İnci / Stüdyo Frekans

Mehmet Yöntem - Cem Arslantunalı / M&C Stüdyo

Özgür Özkan Mete / Ada Müzik Stüdyosu

S. Uğur Özcan / Stüdyo Trio

Sinan Demirtaş / Stüdyo Alekka

Sinan Sakızlı / Hayyam Stüdyoları

Tarkan Gözübüyük / Babajım Stüdyosu


KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Atölye Efekt

Barış Aydın

Deniz Kâhya

Enis Rıza Sakızlı

Göksel Bozkurt

Murat Papşu

Osman Köse

Rauf Kösemen

Soundidea Sahnesi
9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page